Visual Servoing Platform  version 3.6.1 under development (2024-05-27)
vpMbtDistanceKltCylinder Member List

This is the complete list of members for vpMbtDistanceKltCylinder, including all inherited members.

buildFrom(const vpPoint &p1, const vpPoint &p2, const double &r)vpMbtDistanceKltCylinder
computeInteractionMatrixAndResidu(const vpHomogeneousMatrix &cMc0, vpColVector &_R, vpMatrix &_J)vpMbtDistanceKltCylinder
computeNbDetectedCurrent(const vpKltOpencv &_tracker)vpMbtDistanceKltCylinder
display(const vpImage< unsigned char > &I, const vpHomogeneousMatrix &cMo, const vpCameraParameters &cam, const vpColor &col, unsigned int thickness=1, bool displayFullModel=false)vpMbtDistanceKltCylinder
display(const vpImage< vpRGBa > &I, const vpHomogeneousMatrix &cMo, const vpCameraParameters &cam, const vpColor &col, unsigned int thickness=1, bool displayFullModel=false)vpMbtDistanceKltCylinder
displayPrimitive(const vpImage< unsigned char > &_I)vpMbtDistanceKltCylinder
displayPrimitive(const vpImage< vpRGBa > &_I)vpMbtDistanceKltCylinder
getCameraParameters()vpMbtDistanceKltCylinderinline
getCurrentNumberPoints() constvpMbtDistanceKltCylinderinline
getCurrentPoints()vpMbtDistanceKltCylinderinline
getCurrentPointsInd()vpMbtDistanceKltCylinderinline
getCylinder() constvpMbtDistanceKltCylinderinline
getFeaturesForDisplay()vpMbtDistanceKltCylinder
getInitialNumberPoint() constvpMbtDistanceKltCylinderinline
getModelForDisplay(const vpHomogeneousMatrix &cMo, const vpCameraParameters &cam)vpMbtDistanceKltCylinder
hasEnoughPoints() constvpMbtDistanceKltCylinderinline
hiddenfacevpMbtDistanceKltCylinder
init(const vpKltOpencv &_tracker, const vpHomogeneousMatrix &cMo)vpMbtDistanceKltCylinder
isTracked() constvpMbtDistanceKltCylinderinline
listIndicesCylinderBBoxvpMbtDistanceKltCylinder
removeOutliers(const vpColVector &weight, const double &threshold_outlier)vpMbtDistanceKltCylinder
setCameraParameters(const vpCameraParameters &_cam)vpMbtDistanceKltCylinderinlinevirtual
setTracked(const bool &track)vpMbtDistanceKltCylinderinline
updateMask(cv::Mat &mask, unsigned char _nb=255, unsigned int _shiftBorder=0)vpMbtDistanceKltCylinder
useScanLinevpMbtDistanceKltCylinder
vpMbtDistanceKltCylinder()vpMbtDistanceKltCylinder
~vpMbtDistanceKltCylinder()vpMbtDistanceKltCylindervirtual