Visual Servoing Platform  version 3.5.0 under development (2022-02-15)
vpRobotViper850 Member List

This is the complete list of members for vpRobotViper850, including all inherited members.

a1vpViperprotected
a2vpViperprotected
a3vpViperprotected
areJointLimitsAvailablevpRobotprotected
ARTICULAR_FRAME enum valuevpRobot
AUTO enum valuevpRobotViper850
biasForceTorqueSensor()vpRobotViper850
c56vpViperprotected
CAMERA_FRAME enum valuevpRobot
closeGripper() constvpRobotViper850
CONST_CAMERA_FILENAMEvpViper850static
CONST_EMC_GENERIC_WITH_DISTORTION_FILENAMEvpViper850static
CONST_EMC_GENERIC_WITHOUT_DISTORTION_FILENAMEvpViper850static
CONST_EMC_MARLIN_F033C_WITH_DISTORTION_FILENAMEvpViper850static
CONST_EMC_MARLIN_F033C_WITHOUT_DISTORTION_FILENAMEvpViper850static
CONST_EMC_PTGREY_FLEA2_WITH_DISTORTION_FILENAMEvpViper850static
CONST_EMC_PTGREY_FLEA2_WITHOUT_DISTORTION_FILENAMEvpViper850static
CONST_EMC_SCHUNK_GRIPPER_WITH_DISTORTION_FILENAMEvpViper850static
CONST_EMC_SCHUNK_GRIPPER_WITHOUT_DISTORTION_FILENAMEvpViper850static
CONST_GENERIC_CAMERA_NAMEvpViper850static
CONST_MARLIN_F033C_CAMERA_NAMEvpViper850static
CONST_PTGREY_FLEA2_CAMERA_NAMEvpViper850static
CONST_SCHUNK_GRIPPER_CAMERA_NAMEvpViper850static
d1vpViperprotected
d4vpViperprotected
d6vpViperprotected
d7vpViperprotected
defaultToolvpViper850static
disableJoint6Limits() constvpRobotViper850
eJevpRobotprotected
eJeAvailablevpRobotprotected
eMcvpViperprotected
enableJoint6Limits() constvpRobotViper850
END_EFFECTOR_FRAME enum valuevpRobot
ercvpViperprotected
ESTOP enum valuevpRobotViper850
etcvpViperprotected
fJevpRobotprotected
fJeAvailablevpRobotprotected
get_cMe(vpHomogeneousMatrix &cMe) constvpRobotViper850
get_cVe(vpVelocityTwistMatrix &cVe) constvpRobotViper850
get_eJe(vpMatrix &eJe)vpRobotViper850virtual
vpViper850::get_eJe(const vpColVector &q, vpMatrix &eJe) constvpViper
get_eMc(vpHomogeneousMatrix &eMc) constvpViper
get_eMs(vpHomogeneousMatrix &eMs) constvpViper
get_fJe(vpMatrix &fJe)vpRobotViper850virtual
vpViper850::get_fJe(const vpColVector &q, vpMatrix &fJe) constvpViper
get_fJw(const vpColVector &q, vpMatrix &fJw) constvpViper
get_fMc(const vpColVector &q) constvpViper
get_fMc(const vpColVector &q, vpHomogeneousMatrix &fMc) constvpViper
get_fMe(const vpColVector &q, vpHomogeneousMatrix &fMe) constvpViper
get_fMw(const vpColVector &q, vpHomogeneousMatrix &fMw) constvpViper
get_wMe(vpHomogeneousMatrix &wMe) constvpViper
getCameraParameters(vpCameraParameters &cam, const unsigned int &image_width, const unsigned int &image_height) constvpViper850
getCameraParameters(vpCameraParameters &cam, const vpImage< unsigned char > &I) constvpViper850
getCameraParameters(vpCameraParameters &cam, const vpImage< vpRGBa > &I) constvpViper850
getCameraParametersProjType() constvpViper850inline
getControlMode() constvpRobotViper850inline
getCoupl56() constvpViper
getDisplacement(vpRobot::vpControlFrameType frame, vpColVector &displacement)vpRobotViper850virtual
getForceTorque(vpColVector &H) constvpRobotViper850
getForceTorque() constvpRobotViper850
getForwardKinematics(const vpColVector &q) constvpViper
getInverseKinematics(const vpHomogeneousMatrix &fMc, vpColVector &q, const bool &verbose=false) constvpViper
getInverseKinematicsWrist(const vpHomogeneousMatrix &fMw, vpColVector &q, const bool &verbose=false) constvpViper
getJointMax() constvpViper
getJointMin() constvpViper
getMaxRotationVelocity(void) constvpRobot
getMaxRotationVelocityJoint6() constvpRobotViper850
getMaxTranslationVelocity(void) constvpRobot
getPosition(const vpRobot::vpControlFrameType frame, vpColVector &position)vpRobotViper850virtual
getPosition(const vpRobot::vpControlFrameType frame, vpColVector &position, double &timestamp)vpRobotViper850
getPosition(const vpRobot::vpControlFrameType frame, vpPoseVector &position)vpRobotViper850
getPosition(const vpRobot::vpControlFrameType frame, vpPoseVector &position, double &timestamp)vpRobotViper850
vpRobot::getPosition(const vpRobot::vpControlFrameType frame)vpRobot
getPositioningVelocity(void) constvpRobotViper850
getPowerState() constvpRobotViper850
getRobotFrame(void) constvpRobotinlineprotected
getRobotState(void) constvpRobotinlinevirtual
getTime() constvpRobotViper850
getToolType() constvpViper850inline
getVelocity(const vpRobot::vpControlFrameType frame, vpColVector &velocity)vpRobotViper850
getVelocity(const vpRobot::vpControlFrameType frame, vpColVector &velocity, double &timestamp)vpRobotViper850
getVelocity(const vpRobot::vpControlFrameType frame)vpRobotViper850
getVelocity(const vpRobot::vpControlFrameType frame, double &timestamp)vpRobotViper850
init(void)vpRobotViper850virtual
init(vpViper850::vpToolType tool, vpCameraParameters::vpCameraParametersProjType projModel=vpCameraParameters::perspectiveProjWithoutDistortion)vpRobotViper850
init(vpViper850::vpToolType tool, const std::string &filename)vpRobotViper850
init(vpViper850::vpToolType tool, const vpHomogeneousMatrix &eMc_)vpRobotViper850
vpViper850::init(const std::string &camera_extrinsic_parameters)vpViper850
joint_maxvpViperprotected
joint_minvpViperprotected
JOINT_STATE enum valuevpRobot
m_defaultPositioningVelocityvpRobotViper850static
MANUAL enum valuevpRobotViper850
maxRotationVelocityvpRobotprotected
maxRotationVelocityDefaultvpRobotprotectedstatic
maxTranslationVelocityvpRobotprotected
maxTranslationVelocityDefaultvpRobotprotectedstatic
MIXT_FRAME enum valuevpRobot
move(const std::string &filename)vpRobotViper850
nDofvpRobotprotected
njointvpViperstatic
openGripper()vpRobotViper850
operator=(const vpRobot &robot)vpRobot
parseConfigFile(const std::string &filename)vpViper850
powerOff()vpRobotViper850
powerOn()vpRobotViper850
projModelvpViper850protected
qmaxvpRobotprotected
qminvpRobotprotected
readPosFile(const std::string &filename, vpColVector &q)vpRobotViper850static
REFERENCE_FRAME enum valuevpRobot
saturateVelocities(const vpColVector &v_in, const vpColVector &v_max, bool verbose=false)vpRobotstatic
savePosFile(const std::string &filename, const vpColVector &q)vpRobotViper850static
set_eMc(const vpHomogeneousMatrix &eMc_)vpRobotViper850virtual
set_eMc(const vpTranslationVector &etc_, const vpRxyzVector &erc_)vpRobotViper850virtual
setMaxRotationVelocity(double w_max)vpRobotViper850
setMaxRotationVelocityJoint6(double w6_max)vpRobotViper850
setMaxTranslationVelocity(double maxVt)vpRobot
setPosition(const vpRobot::vpControlFrameType frame, const vpColVector &position)vpRobotViper850virtual
setPosition(const vpRobot::vpControlFrameType frame, double pos1, double pos2, double pos3, double pos4, double pos5, double pos6)vpRobotViper850
setPosition(const std::string &filename)vpRobotViper850
setPositioningVelocity(double velocity)vpRobotViper850
setRobotFrame(vpRobot::vpControlFrameType newFrame)vpRobotprotected
setRobotState(vpRobot::vpRobotStateType newState)vpRobotViper850virtual
setToolType(vpViper850::vpToolType tool)vpViper850inlineprotected
setVelocity(const vpRobot::vpControlFrameType frame, const vpColVector &velocity)vpRobotViper850virtual
setVerbose(bool verbose)vpRobotinline
STATE_ACCELERATION_CONTROL enum valuevpRobot
STATE_FORCE_TORQUE_CONTROL enum valuevpRobot
STATE_POSITION_CONTROL enum valuevpRobot
STATE_STOP enum valuevpRobot
STATE_VELOCITY_CONTROL enum valuevpRobot
stopMotion()vpRobotViper850
tool_currentvpViper850protected
TOOL_CUSTOM enum valuevpViper850
TOOL_FRAME enum valuevpRobot
TOOL_GENERIC_CAMERA enum valuevpViper850
TOOL_MARLIN_F033C_CAMERA enum valuevpViper850
TOOL_PTGREY_FLEA2_CAMERA enum valuevpViper850
TOOL_SCHUNK_GRIPPER_CAMERA enum valuevpViper850
unbiasForceTorqueSensor()vpRobotViper850
verbose_vpRobotprotected
vpControlFrameType enum namevpRobot
vpControlModeType enum namevpRobotViper850
vpRobot(void)vpRobot
vpRobot(const vpRobot &robot)vpRobot
vpRobotStateType enum namevpRobot
vpRobotViper850(bool verbose=true)vpRobotViper850explicit
vpToolType enum namevpViper850
vpViper()vpViper
vpViper850()vpViper850
~vpRobot()vpRobotvirtual
~vpRobotViper850(void)vpRobotViper850virtual
~vpViper()vpViperinlinevirtual
~vpViper850()vpViper850inlinevirtual