Visual Servoing Platform  version 3.3.0 under development (2020-02-17)
tutorial-image-filter.cpp
#include <visp3/core/vpImageFilter.h>
#include <visp3/gui/vpDisplayD3D.h>
#include <visp3/gui/vpDisplayGDI.h>
#include <visp3/gui/vpDisplayGTK.h>
#include <visp3/gui/vpDisplayOpenCV.h>
#include <visp3/gui/vpDisplayX.h>
#include <visp3/io/vpImageIo.h>
void display(vpImage<unsigned char> &I, const std::string &title);
void display(vpImage<double> &D, const std::string &title);
void display(vpImage<unsigned char> &I, const std::string &title)
{
#if defined(VISP_HAVE_X11)
vpDisplayX d(I);
#elif defined(VISP_HAVE_OPENCV)
#elif defined(VISP_HAVE_GTK)
#elif defined(VISP_HAVE_GDI)
#elif defined(VISP_HAVE_D3D9)
#else
std::cout << "No image viewer is available..." << std::endl;
#endif
vpDisplay::setTitle(I, title.c_str());
vpDisplay::displayText(I, 15, 15, "Click to continue...", vpColor::red);
}
void display(vpImage<double> &D, const std::string &title)
{
vpImage<unsigned char> I; // Image to display
display(I, title);
}
int main(int argc, char **argv)
{
try {
if (argc != 2) {
printf("Usage: %s <image name.[pgm,ppm,jpeg,png,bmp]>\n", argv[0]);
return -1;
}
try {
vpImageIo::read(I, argv[1]);
} catch (...) {
std::cout << "Cannot read image \"" << argv[1] << "\"" << std::endl;
return -1;
}
display(I, "Original image");
display(F, "Blur (default)");
display(F, "Blur (var=2)");
display(dIx, "Gradient dIx");
display(dIy, "Gradient dIy");
#if (VISP_HAVE_OPENCV_VERSION >= 0x020100)
vpImageFilter::canny(I, C, 5, 15, 3);
display(C, "Canny");
#endif
vpMatrix K(3, 3); // Sobel kernel along x
K[0][0] = 1;
K[0][1] = 0;
K[0][2] = -1;
K[1][0] = 2;
K[1][1] = 0;
K[1][2] = -2;
K[2][0] = 1;
K[2][1] = 0;
K[2][2] = -1;
display(Gx, "Sobel x");
size_t nlevel = 3;
std::vector<vpImage<unsigned char> > pyr(nlevel);
pyr[0] = I;
for (size_t i = 1; i < nlevel; i++) {
vpImageFilter::getGaussPyramidal(pyr[i - 1], pyr[i]);
display(pyr[i], "Pyramid");
}
return 0;
} catch (const vpException &e) {
std::cout << "Catch an exception: " << e << std::endl;
return 1;
}
}